Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

Zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO), przekazuję link ze wzorem umowy o powierzeniu i przetwarzaniu danych osobowych przez nasze biuro rachunkowe. Proszę o zapoznanie się z treścią wzoru umowy - jej podpisanie jest konieczne dla naszej dalszej współpracy. Umowy do podpisania czekać będą w Kancelarii biura.

Link do pliku PDF:  Umowa powierzenia danych osobowych

(Treść poniższej umowy zastrzeżona jest przez autorów - Krajową Izbę Doradztwa Podatkowego).

 

 

 

Poniżej przedstawiam treść otrzymanej wiadomości w sprawie wzorów dokumentacji RODO (w tym w/w umowy) z Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Szanowni Państwo,

Na mocy Uchwały nr 16/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. Komisja do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych [dalej: Komisja] zobowiązana została do wykonania postanowień Uchwały nr 93/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 14 stycznia 2018 r., tj. podjęcia działań informacyjnych dotyczących zasad ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [dalej: RODO], w sposób zapewniający członkom Izby dostosowanie się do postanowień RODO do dnia 25 maja 2018 r.
            
W wyniku prac Komisji, Krajowa Rada Doradców Podatkowych stanowiskiem z dnia 16 maja 2018 r. zatwierdziła i zleciła przekazanie doradcom podatkowym Wzorów oświadczeń i dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych, dostosowanych do potrzeb i specyfiki działalności doradców podatkowych, które powinny zapewnić Państwu niezbędne minimum, konieczne dla zapewnienia przetwarzania danych osobowych w kancelariach zgodnie z regułami RODO - do momentu opracowania i zatwierdzenia Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych.

Wzory mogą być wykorzystywane jedynie przez członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Z dniem 1 stycznia 2018 roku całkowitej zmianie ulegają zasady opłacania składek ubezpieczeniowych za osoby ubezpieczone do ZUS - nowy system nazywa się e-składka ZUS.

Każdy płatnik otrzyma w październiku 2017 roku - listem poleconym - swój indywidualny numer konta bankowego  - na który będzie miał obowiązek od nowego roku wpłacać SUMĘ składek na wszystkie ubezpieczenia ZUS (jeden przelew - jedna kwota, bez rozbicia). System informatyczny ZUS automatycznie rozksięguje składki wg przesłanej deklaracji DRA, (lub danych historycznych dla płatników-właścicieli firm, jeśli nie składają co miesiąc deklaracji DRA).

Dotychczasowe rachunki bankowe ZUS zostaną zamknięte z dniem 31.12.2017 r. 

Od 1. stycznia 2018 roku można będzie do ZUS wysyłać składki już tylko na swój własny indywidualny numer konta bankowego w ZUS.

Na nowym przelewie nie trzeba będzie już podawać ŻADNYCH identyfikatorów płatnika (np: numer NIP, PESEL, itp). Nie trzeba będzie również podawać okresu za jaki dokonujemy wpłaty. W przypadku jakichkolwiek zaległości na koncie płatnika w ZUS, system informatyczny automatycznie rozksięguje wpłatę na najstarszą zaległość główną, odsetki itp. Pozostała część wpłaty (o ile coś zostanie) zostanie podzielona PROPORCJONALNIE na poszczególne ubezpieczenia.

Zmiana ta skutkować może przykrymi konsekwencjami - teraz już sam ZUS zdecyduje na co rozksięguje nasze wpłaty.

Więcej informacji dotyczących systemu e-składka znajdziecie na dedykowanych stronach ZUS: e-składka.

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

Dla nowych Klientów, którzy rozpoczną z nami współpracę od 2018 roku nasze biuro rachunkowe przygotowało promocyjne zasady wynagradzania za świadczone usługi księgowe i doradztwa podatkowego.

 

W każdym przypadku otrzymujesz profesjonalną obsługę, bezpieczną umowę, szerokie ubezpieczenie OC, obsługę JPK_VAT. podpisywanie i wysyłanie do US deklaracji podatkowych i plików JPK, obsługa ZUS właściciela firmy, program on-line do wystawiania faktur i wiele innych udogodnień.

 

Oferta dopasowana do najmniejszych firm:

 

 • do 10 faktur/ m-c:  80,00 zł  netto 
 • do 20 faktur m-c:  140,00 zł netto

Prowadzenie kadr i płac pracowników (ZUS, płace, PIT-11 itp.): 20 zł netto za osobę / m-c

 

Dla firm z większą ilością dokumentów proponuję:

 

 • jeśli przenosisz księgowość z innego biura rachunkowego - rabat przez pierwsze 3 miesiące -30% na prowadzenie księgowości,
 • jeśli przenosisz księgowość z innego biura rachunkowego i księgujesz z nami w SaldeoSMART - rabat na cały okres trwania umowy o prowadzenie księgowości od 20% do 30% (w zależności od Twojego zaangażowania),
 • jeśli dopiero rozpoczynasz współpracę z biurem rachunkowym - rabat przez pierwsze 3 miesiące -20% na prowadzenie księgowości,
 • dla wszystkich nowych Klientów specjalna cena za prowadzenia kadr i płac od osoby - 20 zł / m-c (w tym obsługa komornicza i zaświadczenia wg regulaminu biura).
 • wysyłka JPK_VAT dla zawieszonych firm (usługa tylko w okresie zawieszenia działalności) - 25 zł / m-c

 

W cenie zawarty jest pełny dostęp do programu on-line do fakturowania (dla firm usługowych) oraz dostęp do skanów fv zakupu i kosztów z wyszukiwarką.

Nasza oferta dotyczy również firm rozliczających się w procedurze VAT marża!

 

W przypadku zainteresowania lub dodatkowych pytań - proszę o kontakt telefoniczny: Roman Golly, tel. 607 102 103

Możesz również wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy - skontaktujemy się z Tobą w dogodnej dla Ciebie porze.

Wszystkie powyższe ceny nie zawierają podatku VAT.  

Poznaj również nasze biuro trochę bliżej. Proponuję zacząć od tej strony: O firmie

 

 

Powyższe propozycje współpracy nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Comiesięczny obowiązek przekazywania do US pliku JPK_VAT to w praktyce nic innego jak elektroniczny rejestr zakupu i sprzedaży VAT, w którym przekazywane są szczegółowe informacje o każdej transakcji (daty, pełne dane kontrahenta, kwoty, transakcja VAT itp.). Termin przekazywania tych danych to 25. dzień kolejnego miesiąca - bez względu na okres rozliczania podatku VAT (może nadal być kwartalny dla najmniejszych firm - staje się to jednak bardzo uciążliwe i mało praktyczne).

Ten nowy obowiązek wymusza na Was, jako podatnikach:

 

 •  sprawdzenie i uporządkowanie bazy kontrahentów (odbiorców) - wprowadzone informacje muszą być kompletne, prawidłowe i aktualne.

Należy przejrzeć bazę kontrahentów pod kątem brakujących danych oraz ich poprawności. Bardzo często mamy pewne pola adresowe niewypełnione lub wprowadzone dane są nieprawidłowe (np: nieobowiązująca już nazwa firmy, błędny numer NIP, brak kodu pocztowego itp.). Struktura logiczna pliku JPK_VAT nie dopuszcza w wielu przypadkach braku danych - oznaczać to będzie błąd krytyczny i brak możliwości wygenerowania pliku za dany miesiąc). Dane kontrahentów powinny być zgodne z danymi z CEIDG lub GUS - często tak nie jest - w tym zakresie pomóc może skutecznie darmowy system do fakturowania SaldeoSMART.

 

 •  terminowe i zgodne z przepisami podatkowymi wystawianie faktur sprzedaży VAT - prawidłowe określanie daty wystawienia, zakończenia dostawy oraz terminu płatności.

Dotychczas w praktyce bardzo rzadko podlegało to kontroli - obecnie dane te są automatycznie porównywane u sprzedawcy i nabywcy - dotyczy to przede wszystkim daty i kwoty kiedy możemy odliczyć podatek VAT z dokonanego zakupu.
Jako sprzedawca musicie również prawidłowo określać rodzaj transakcji VAT - ważne jest to szczególnie w exporcie, WDT (dostawie wewnątrzunijnej) oraz sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia. Błędna interpretacja przepisów lub ich nieznajomość skutkować będzie czynnościami wyjaśniającymi ze strony US i wezwaniu do złożenia korekt deklaracji VAT-7 oraz korekt plików JPK_VAT za dane miesiące - być może z dopłatą, odsetkami oraz sankcją karną w VAT - dodatkowe 30% zaległości.

 

 • terminowe przekazywanie dokumentów zakupu do księgowania.

Faktury wystawione w procedurze odwrotnego obciążenia, WDT czy eksportu MUSZĄ być zaksięgowane zgodnie z datami uwidocznionymi na dokumencie. Nie można w tym przypadku przekazać nam fakturę zakupu w kolejnym miesiącu - wymusi to bowiem korektę deklaracji VAT-7 i JPK_VAT. Warto też zwrócić szczególną uwagę na faktury zakupu w procedurze odwrotnego obciążenia - NIE wolna Wam o nich zapomnieć lub zrezygnować z przekazania do księgowości. Urzędy Skarbowe są na bieżąco informowane o wystawieniu takich faktur i sprawdzają czy ich odbiorca zaksięgował je w tym samym okresie.

Faktury zakupu wystawiane w procedurze odwrotnego obciążenia od 2017 roku wystawiane są dużo częściej - obejmują bowiem m.in. często usługi budowlane, zakup stali itp. Od 2017 roku znajdziemy je prawie w każdej firmie.

Plik JPK w praktyce kończy popularny proceder 'podmiany' faktury zakupu lub sprzedaży - nigdy bowiem nie mamy pewności co przekazane zostanie w pliku JPK i czy dane u sprzedawcy i nabywcy będą zbieżne. Należy więc wystawiać prawidłowo korekty.
Nie można też zapomnieć, że wkrótce każda wystawiona faktura VAT trafi on-line do Centralnego Rejestru Faktur. Pozostaje więc już jedynie poprawnie wystawiona faktura korygująca.

 

Powyżej opisane zagadnienia nie wyczerpują wielu innych zagrożeń i problemów które rodzą pliki JPK, właściwie otwierają dopiero ten temat, jednak w zakresie który dotyka nas już 1. stycznia 2018 roku. Musimy przygotować się na rzetelne i terminowe prowadzenie spraw księgowych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

2018 rok zapowiada się - z punktu widzenia księgowości i podatków - jako jeden z najbardziej przełomowych od wielu, wielu lat. Na szeroką skalę wdrażane są rozwiązania informatyczne, które wymuszają na podatniku obsługę wielu programów księgowych, platform dostępu do danych oraz ciągłe, bieżące aktualizowanie swoich programów do księgowości i kadr.

Bezwarunkowo konieczne jest terminowe wystawianie faktur zaliczkowych, końcowych oraz jak najszybsze wystawianie faktur VAT (najlepiej nie czekając do 15. dnia kolejnego miesiąca - na co przecież nadal pozwalają przepisy prawa).

Wprowadzenie od 1. stycznia 2018 roku dla wszystkich firm obowiązkowego, comiesięcznego, przesyłania pliku JPK_VAT wymusza również bieżące aktualizowanie programu do sprzedaży i prowadzenia magazynu  (czyli wystawiania faktur). Dotychczas nie było takiej potrzeby, jednak zgodność z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz strukturą JPK_VAT zmienia tę sytuację.

 

Spróbujmy podsumować najistotniejsze zmiany, które czekają nas od 2018 roku:

 • obowiązkowe miesięczne przekazywanie elektroniczne pliku JPK_VAT przez wszystkie firmy (do 25. dnia następnego miesiąca) - pod rygorem dotkliwych kar finansowych,
 • konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez właściciela firmy lub jej reprezentanta,
 • wprowadzenie elektronicznych druków zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) przez ZUS,
 • faktyczna konieczność posiadania konta na platformie elektronicznej ZUS (Platforma Usług Elektronicznych - PUE),
 • faktyczna konieczność posiadania konta na platforma profilu zaufanego ePUAP przez właściciela lub reprezentanta firmy,
 • faktyczna konieczność posiadania konta na Portal Usług Podatkowych Ministerstwa Finansów,
 • prowadzenie spraw ZUS właściciela i ubezpieczonych przez program Płatnika, praktycznie już bez wyjątków,
 • przekazywanie deklaracji podatkowych tylko w formie elektronicznej praktycznie bez wyjątków,
 • praktyczne wyłączenie możiiwości składania kwartalnych deklaracji VAT-7K,
 • rygorystyczny obowiązek księgowania i naliczania podatku VAT dla transakcji w procedurze 'odwrotnego obciążenia' - konieczność terminowego księgowania faktur, pod rygorem dokonywania korekt VAT-7 i plików JPK_VAT,
 • obowiązek comiesięcznego przekazywania drogą elektroniczną informacji podsumowujących VAT-UE,
 • obowiązek comiesięcznego przekazywania drogą elektroniczną informacji podsumowującej VAT-27 (dla procedury 'odwrotnego  obciążenia'),
 • faktyczny obowiązek sprawdzania statusu firmy-kontrahenta w zakresie czynnego podatnika VAT - status podatnika VAT,
 • praktyczny koniec wystawiania faktur sprzedaży ręcznie (docelowo należy dane z faktury przenieść do pliku JPK_VAT lub JPK_FAKTURA).
 • wprowadzenie dobrowolnego systemu 'split-payment',
 • wprowadzenie zmiany zasad przesyłania i rozliczania wpłat składek na ubezpieczenia właścicieli i ubezpieczonych osób przez ZUS - założenie indywidualnego numer konta czyli system e-składka

Powyższa lista jest wybiórcza - mam tego świadomość. Zapowiadane są kolejne zmiany uszczelniające system podatkowy, które wymuszą bieżące śledzenie kolejnych baz danych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów.

Reasumując: bezpieczne i zgodne z prawem podatkowym prowadzenie księgowości wymaga dostępu do wielu narzędzi informatycznych, legalnych i aktualnych programów księgowych oraz zdecydowanie pewnej znajomości przepisów prawa podatkowego (szczególnie w zakresie podatku VAT) osób, które wystawiają w firmach faktury sprzedaży VAT (dobór odpowiedniej transakcji VAT, określenie daty powstania obowiązku podatkowego, itp.).

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

JPK - czyli Jednolity Plik Kontrolny, to nowe narzędzie dzięki któremu Fiskus (czyli KAS - Krajowa Administracja Skarbowa) otrzymywać będzie co miesiąc szczegółowe dane o ich sprzedaży (rejestry VAT sprzedaży i zakupów) z wyszczególnieniem każdej wystawionej faktury VAT, paragonu itp.  Dane przekazywane są całkowicie w formie elektronicznej w specjalnym formacie danych opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. 

Przesyłany plik JPK_VAT musi być całkowicie uzgodniony z wartościami wykazywanymi w deklaracjach VAT-7.

 

Za brak złożenia pliku JPK_VAT lub złożenie po terminie mogą grozić sankcje karno-skarbowe opisane tutaj.

 

Powyższe obowiązywać będzie wszystkie firmy  już od 1 stycznia 2018 roku. System JPK obowiązuje już teraz, dotyczy tylko wybranych firm.

System JPK nie obejmuje jedynie rejestru sprzedaży i zakupu VAT ale również poniżej wymienione informacje:

 • dane z wyciągów bankowych,
 • dane z Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Ryczałtu,
 • dane z Ksiąg Handlowych (F-K),
 • dane z raportów kasowych.
 • dane z magazynu,
 • dane o fakturach vat.

Dobra wiadomość; Nasze biuro rachunkowe posiada już w pełni dostosowane oprogramowanie księgowe do generowania, przesyłania plików JPK oraz ich integrowania z danymi deklaracji VAT-7. Udostępnimy Ci również nieodpłatnie internetowy system do wystawiania faktur VAT z plikiem JPK - SaldeoSMART. Ty tylko wystawiasz faktury - nasze biuro zajmuje się resztą. To najtańsze i najprostsze rozwiązania dla naszych Klientów.

 

Zła wiadomość:  Jeśli nie skorzystasz z SaldeoSMART, wtedy Twój program do fakturowania i magazynowy również musi posiadać kilka funkcjonalności:

 • możliwość generowania poprawnych plików JPK_VAT tylko z dokumentami sprzedaży,
 • musi być zawsze użytkowany w najnowszej, aktualnej wersji co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych opłat za możliwość dokonywania aktualizacji.

Nie czekaj na ostatnią chwilę, daj sobie pomóc i skontaktuj się z mną w tej sprawie: Roman Golly, tel. 607 102 103.

Dla dociekliwych: więcej informacji o plikach i strukturze JPK znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o CIT i PIT, w części dotyczącej ustalania kosztów uzyskania przychodów. Dodano zapisy, które powodują, że płatności regulowane bez pośrednictwa rachunku bankowego dla kwoty powyżej 15 000,00 złotych nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu podatkowego.
W praktyce oznacza to, że bezpieczne będą jedynie płatności gotówkowe dla dokumentów zakupu do kwoty brutto (z VAT) 15 000,00 złotych. Większe zobowiązania regulować należy bezwzględnie poprzez przelewy bankowe.

 

Zaznaczyć należy że powyższe ograniczenia obowiązywać będą jedynie dla dokumentów zakupu wystawionych w roku podatkowym 2017.

 

Ciekawostką jest również fakt, że w aktualizacji ustawy o PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) przepis nowelizujący mówi tylko o 'podatnikach prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą', wyłączając tym samym z tego obciążenia inne źródła przychodu np: z tytułu najmu i dzierżawy.

 

Ministerstwo Finansów, w komunikacie z dnia 13.10.2016 r. wyjaśnia, że powyższe ograniczenia nie dotyczą metod regulowania wzajemnych zobowiązań: kompensaty i barteru, nie mamy bowiem w tych przypadkach do czynienia z 'płatnościami'.

 

Razem z tym nowym - restrykcyjnym rozwiązaniem w zakresie kosztów uzyskania przychodów podatkowych od 2017 roku - czterokrotnie zmniejszono w ogóle limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym do kwoty 15 000,00 złotych (było: równowartość 15 000 euro). W przypadku sprzedaży wyrażonej w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13.04.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2016 r. poz. 780).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wdrożyliśmy nowoczesny system  kadrowo-płacowy - Gratyfikant nexo PRO. Jedną z nowości jest Portal Pracownika - internetowa witryna, która przechowuje:

- dane dotyczące wynagrodzenia, tzw. pasek wraz z historią,

- harmonogram czasu pracy oraz ewidencję czasu pracy (ECP),

- saldo i historię urlopów wypoczynkowych.

Funkcjonalność ta dostępna jest od września 2016 roku dla wszystkich naszych Klientów bez dodatkowych opłat!

Każdy w Waszych pracowników może mieć dostęp do danych kadrowo-płacowych 24h/ dobę.

Więcej informacji o możliwościach naszego oprogramowania znajdziecie na stronach producenta: wrocławska firma insert.com.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Miesięczne zaliczki podatkowe należy wpłacać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, w terminach jak niżej:

 • podatek dochodowy (PIT-4, skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, CIT) do 20. dnia następnego miesiąca (lub kwartału),
 • podatek VAT do 25. dnia następnego miesiąca (lub kwartału).

W zależności od dokonanego wyboru, zgłoszonego w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, zaliczki można wpłacać w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

Począwszy od 2012 roku zaliczkę za grudzień wpłaca się tak samo jak za poprzednie miesiące, czyli do 20. stycznia kolejnego roku (brak podwójnej zaliczki za listopad).

Jeśli jakikolwiek termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub inny świąteczny dzień, termin jest przedłużany, do pierwszego kolejnego dnia roboczego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może przez pierwsze dwa lata opłacać składki ZUS w preferencyjnej wysokości. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat oraz nie współpracują z firmą, w której pracowali na etacie w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym (chyba, że współpraca z byłym pracodawcą ma inny charakter niż obowiązki związane z umową o pracę).

Podstawę do wyliczenia ulgowych składek na ubezpieczenie społeczne stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia w Polsce (obecnie - w 2012 r. - jest to kwota 450 zł). Dodatkowo przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania składki na Fundusz Pracy.

Na preferencyjne składki ZUS składają się: składki społeczne - 143,56 zł (w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 11,03 zł) oraz ubezpieczenie zdrowotne - 254,55 zł.

Przedsiębiorca rejestruje się w ZUS jako płatnik na kodzie 05 70 XX.

Źródła:
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Skonczyl-mi-sie-maly-ZUS-co-teraz-2590838.html
http://zus.pl/pliki/poradniki/porad25.pdf

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Dnia 14 czerwca 2012 r. ruszyła Platforma Usług Elektronicznych ZUS, czyli pierwszy polski e-ZUS, który oferuje dostęp do swoich danych zgromadzonych w ZUS oraz do wszelkich usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wystarczy zarejestrować się na portalu pue.zus.pl i zaufać swój profil poprzez ePUAP lub certyfikat kwalifikowany. Jeśli nie posiadamy ani jednego ani drugiego, możemy skorzystać z opcji rejestracji przez profil niezaufany, a następnie w celu zaufania profilu złożyć wizytę w najbliższej terenowej jednostce ZUS.

W przypadku płatników – osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, rejestracja nowego profilu jest możliwa jedynie po okazaniu stosownego pełnomocnictwa w jednostce ZUS.

PUE to obok strony internetowej, także Centrum Obsługi Telefonicznej, gdzie po uwierzytelnieniu można skorzystać nawet z opcji składania wniosków, oraz System Kierowania Ruchem, który daje możliwość rezerwacji wizyty w placówce ZUS poprzez internet. Wkrótce zostaną uruchomione też tzw. "zusomaty", za pomocą których osoby nie mające dostępu do komputera będą mogły założyć swój profil na portalu PUE, a także złożyć wszelkie papierowe dokumenty już po zamknięciu placówki ZUS.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z przyjemnością informuję o zakończeniu prac nad pierwszą w Polsce publikacją dotyczącą problematyki zwrotu podatku VAT z państw Unii Europejskiej w procedurze VAT-REFUND.

Dwuczęściowy podręcznik - na ponad 170 stronach - przedstawia stan prawny, teorię oraz to, co najważniejsze - praktyczne wskazówki i uwagi, łącza do najważniejszych programów oraz publikacji.

W sposób jasny i czytelny, w miarę prostym językiem, przekazuję moje ponad 3-letnie doświadczenia, jakie zebrałem przygotowując dziesiątki wniosków VAT-REF do wielu krajów UE.

Zachęcam do lektury wszystkich tych czytelników, którzy interesują się zawodowo zwrotem podatku VAT z zagranicy.

Książki można nabyć w moim sklepie internetowym: www.vat-ref.info.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
SKŁADKI ZUS DLA WŁAŚCICIELI ORAZ OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE

Poniżej zamieszczam składki ZUS dla właścicieli firm obowiązujące w 2012 roku

UWAGA: poniższe składki dotyczą TYLKO okresu kwiecień - grudzień 2012 !!

 

1. Pełne składki ZUS wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

ub. społeczne 674.88 zł podstawa 2115.60 zł wraz z ub. wypadkowym 1,93%
ub. zdrowotne 254.55 zł podstawa 2828.31 zł
FP 51.83 zł podstawa 2115.60 zł

 

2. Obniżone składki ZUS (30% minimalnego wynagrodzenia) wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

ub. społeczne 143.56 zł podstawa 450.00 zł wraz z ub. wypadkowym 1,93%
ub. zdrowotne 254.55 zł podstawa 2828.31 zł
FP 0,00 zł  

UWAGA: powyższe składki są obliczone dla właścicieli oraz osób współpracujących zatrudniających do 9 osób lub rozliczanych na osobnych kontach w ZUS.

 

Jeśli nie jesteś pewien jakie składki opłacasz, proszę o kontakt z moim biurem, tel.: +48 32 388 53 10

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

7 sierpnia br. weszła w życie ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 5 lipca 2006r. o doradztwie podatkowym. Od tego dnia każdy doradca podatkowy może więcej. Poniżej przedstawiam najistotniejsze zmiany, które wprowadziła nowela ustawy:

 • doradca podatkowy, podobnie jak adwokaci i radcy prawni, mają od 1 stycznia 2010r. prawo do uwierzytelniania dokumentów zarówno w postępowaniu podatkowym prowadzonym w trybie ordynacji podatkowej, jak również w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • doradca podatkowy może być pełnomocnikiem Klienta w postępowaniach podatkowych, administracyjnych, celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej,
 • doradca podatkowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu,
 • doradca podatkowy może już wykonywać inną działalność gospodarczą lub pracę,
 • doradca podatkowy może już reklamować swoje usługi,
 • doradca podatkowy posiada immunitet materialny czyli nieskrępowaną swobodę wypowiedzi podczas występowania przed organami administracji publicznej i przed sądami administracyjnymi w imieniu swojego Klienta,
 • doradca podatkowy posiada nieograniczony w czasie obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, z której może zwolnić doradcę tylko są i to tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie będzie mogła być ustalona na podstawie innego dowodu.


Wszystkie powyższe zmiany powodują, że zawód doradcy podatkowego bardzo mocno zbliżył się do ram prawnych, jakie regulują pracą adwokata lub radcy prawnego.

(na podstawie Biuletynu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, lipiec 2010, skrót z artykułu autorstwa doradca podatkowego Marka Kwietko-Bębnowskiego)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jeśli często wydajesz dużo pieniędzy w innym kraju Unii Europejskiej na wydatki służbowe takie jak np:

 • paliwo, opłaty za autostrady,
 • koszty konferencji, szkoleń i targów,
 • koszty podróży, hotele,
 • koszty wypożyczenia samochodu, telekomunikacyjne, itp.

prowadzisz w Polsce firmę która jest zgłoszona do unijnego systemu VAT (posiadasz numer NIP rozpoczynający się od PL ....)

to powinieneś skorzystać z możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT w innych krajach Unii Europejskiej, czyli złożyć wniosek VAT-REF.

Procedura zwrotu VAT nie wiąże się z żadną kontrolą podatkową, w całości przebiega drogą elektroniczną (bez dokumentów papierowych !).

JEŚLI WIESZ O CO CHODZI, KLIKNIJ PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

 

Kilka informacji dla osób niezorientowanych w temacie zwrotu VAT z zagranicy (VAT-REF)

 

Od 01.01.2010 roku Unia Europejska wprowadziła całkowicie nowe zasady zwrotu podatku VAT zapłaconego w innych krajach członkowskich.

Aktem prawnym normującym zwrot podatku VAT jest Dyrektywa Komisji Europejskiej, co gwarantuje, że podstawowe zasady systemu zwrotu podatku VAT są wspólne dla wszystkich krajów członkowskich UE.

Z reguły możesz odzyskać znaczą część poniesionych wydatków - stawki podstawowe VAT w krajach UE mieszczą się w granicach 18% - 25%.

O zwrot podatku VAT możesz ubiegać się za okresy kwartalne lub dłuższe, do końca września kolejnego roku za rok poprzedni (np: za 2010r. do 30.09.2011r.). Minimalna kwota zwrotu to w większości krajów Unii równowartość 50 EURO.

Zwrot podatku VAT następuje w okresie 4 miesięcy - w przypadku braku wątpliwości ze strony Państwa Zwrotu.

Pomogę Ci przygotować dokumenty źródłowe, przygotuję wniosek VAT-REF oraz prześlę go do odpowiedniego urzędu skarbowego jako Twój Przedstawiciel.

Więcej informacji oraz obowiązujący cennik znajdziesz na stronach poświęconych procedurze zwrotu podatku VAT z zagranicy.

Zapraszam do niezobowiązującej rozmowy:
Roman Golly, tel. 607 102 103
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pod adresem taxadviser.info.pl uruchomiłem serwis mojej firmy w języku angielskim. Zachęcam do przeglądnięcia stron oraz proszę o informacje o zauważonych brakach lub nieścisłościach językowych. Angielska wersja, w porównaniu z polską, jest trochę okrojona - dopasowana do zagranicznego Klienta. Z biegiem czasu dodawać będę kolejne informacje oraz materiały w j. angielskim.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zrozumiałem