Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

JPK - czyli Jednolity Plik Kontrolny, to nowe narzędzie dzięki któremu Fiskus (czyli urząd skarbowy) otrzymywać będzie docelowo prawie od wszystkich firm (nawet tych najmniejszych - mikroprzedsiębiorców) co miesiąc szczegółowe dane o ich sprzedaży (rejestry VAT sprzedaży) z wyszczególnieniem każdej wystawionej faktury VAT, paragonu itp.  Dane przekazywane są całkowicie w formie elektronicznej w specjalnym formacie danych opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. 

Przesyłany plik JPK musi być całkowicie uzgodniony z wartościami wykazywanymi w deklaracjach VAT-7(K).

Powyższe obowiązywać będzie mikroprzedsiębiorców już od 1 lipca 2018 roku. System JPK obowiązuje już teraz, dotyczy tylko największych firm. Od 1 stycznia 2017 roku obejmie również małe i średnie firmy.

System JPK nie obejmuje jedynie rejestru sprzedaży i zakupu VAT. Docelowo, na żądanie urzędu skarbowego, każda firma będzie zobowiązana przekazać w formie plików JPK:

 • dane z wyciągów bankowych,
 • dane z Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Ryczałtu,
 • dane z Ksiąg Handlowych (F-K),
 • dane z raportów kasowych.
 • dane z magazynu,
 • dane o fakturach vat.

Dobra wiadomość; Nasze biuro rachunkowe posiada już w pełni dostosowane oprogramowanie księgowe do generowania, przesyłania plików JPK oraz ich integrowania z danymi deklaracji VAT-7(K).

 

Zła wiadomość: Twój program do fakturowania i magazynowy również musi posiadać kilka funkcjonalności:

 • możliwość eksportu danych z rejestrów sprzedaży w formacie EDI++,
 • możliwość generowania plików JPK,
 • musi być zawsze użytkowany w najnowszej, aktualnej wersji co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych opłat za możliwość dokonywania aktualizacji.

Jeśli Twoja firma wystawia miesięcznie więcej niż 10 dokumentów sprzedaży, będziesz musiał przekazać do nas twój rejestr sprzedaży w formie elektronicznej, który następnie zostanie zaimportowany do naszego systemu księgowego, zweryfikowany i zintegrowany z deklaracją VAT-7(K).

 

Nie czekaj na ostatnią chwilę, daj sobie pomóc i skontaktuj się z mną w tej sprawie: Roman Golly, tel. 607 102 103.

 

Dla dociekliwych: więcej informacji o plikach i strukturze JPK znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

 

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o CIT i PIT, w części dotyczącej ustalania kosztów uzyskania przychodów. Dodano zapisy, które powodują, że płatności regulowane bez pośrednictwa rachunku bankowego dla kwoty powyżej 15 000,00 złotych nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu podatkowego.
W praktyce oznacza to, że bezpieczne będą jedynie płatności gotówkowe dla dokumentów zakupu do kwoty brutto (z VAT) 15 000,00 złotych. Większe zobowiązania regulować należy bezwzględnie poprzez przelewy bankowe.

 

Zaznaczyć należy że powyższe ograniczenia obowiązywać będą jedynie dla dokumentów zakupu wystawionych w roku podatkowym 2017.

 

Ciekawostką jest również fakt, że w aktualizacji ustawy o PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) przepis nowelizujący mówi tylko o 'podatnikach prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą', wyłączając tym samym z tego obciążenia inne źródła przychodu np: z tytułu najmu i dzierżawy.

 

Ministerstwo Finansów, w komunikacie z dnia 13.10.2016 r. wyjaśnia, że powyższe ograniczenia nie dotyczą metod regulowania wzajemnych zobowiązań: kompensaty i barteru, nie mamy bowiem w tych przypadkach do czynienia z 'płatnościami'.

 

Razem z tym nowym - restrykcyjnym rozwiązaniem w zakresie kosztów uzyskania przychodów podatkowych od 2017 roku - czterokrotnie zmniejszono w ogóle limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym do kwoty 15 000,00 złotych (było: równowartość 15 000 euro). W przypadku sprzedaży wyrażonej w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13.04.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2016 r. poz. 780).

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wdrożyliśmy nowoczesny system  kadrowo-płacowy - Gratyfikant nexo PRO. Jedną z nowości jest Portal Pracownika - internetowa witryna, która przechowuje:

- dane dotyczące wynagrodzenia, tzw. pasek wraz z historią,

- harmonogram czasu pracy oraz ewidencję czasu pracy (ECP),

- saldo i historię urlopów wypoczynkowych.

Funkcjonalność ta dostępna jest od września 2016 roku dla wszystkich naszych Klientów bez dodatkowych opłat!

Każdy w Waszych pracowników może mieć dostęp do danych kadrowo-płacowych 24h/ dobę.

Więcej informacji o możliwościach naszego oprogramowania znajdziecie na stronach producenta: wrocławska firma insert.com.pl

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z przyjemnością przedstawiam nowoczesną, mobilną, nową szatę graficzną naszego serwisu internetowego. Za jego pomocą będziemy przekazywać Wam wszelkie nowości dotyczące spraw podatkowych, księgowych oraz formalnych..

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pomoc on-line bezpośrednio na Twoim komputerze.

Wprowadziłem nowoczesną, prostą usługę pozwalającą zaoszczędzić Tobie i mnie wiele czasu i kosztów.

Masz problem z programem księgowym? (np: Insert GT lub nexo Pro, WF-GANG, Płatnik, Excel i wiele innych). Dzwonisz pod numer: 607 102 103, umawiamy godzinę, podłączam się do Twojego komputera (całkowicie bezpiecznie, pod Twoim nadzorem), pokazuję Ci co należy zrobić lub robię to sam a Ty widzisz każdy mój ruch na Twoim ekranie komputera.

Metoda ta, bardzo popularna w firmach informatycznych oraz pomocy komputerowej, świetnie sprawdza się w drobnych poprawkach wdrożeniowych, konfiguracji programów, ustawianiu funkcji, wprowadzaniu lub poprawianiu schematów dekretacji, pieczęci księgowych, planu kont, modyfikowaniu raportów i wydruków.

Mogę również poprowadzić krótkie szkolenie na Twoim komputerze, bez kosztów dojazdu, delegacji itp.

Moje usługi wspiera oprogramowanie TeamViewer - lider w swojej klasie.

Koszt usługi: 30.00 zł netto za każde rozpoczęte 15 minut pracy na Twoim komputerze.

W przypadku zainteresowania, zapraszam do niezobowiązującej rozmowy telefonicznej: Golly Roman, 607 102 103.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapraszam do skorzystania z mojej oferty dla mikrofirm - działalności jednoosobowej.

Oferta prowadzenia księgowości kierowana jest dla firm z Chorzowa, Katowic, Bytomia, Piekar Śląskich oraz innych miast ościennych.

Jeśli jesteś właścicielem takiej firmy i nie masz więcej niż 5 dokumentów (wpisów księgowych) miesięcznie, za kompleksową i pełna obsługę zapłacisz jedynie 60,00 złotych netto. Za 10 dokumentów zapłacisz tylko 99 zł brutto!

Ofertę dla większych firm znajdziesz tutaj.

 

W pakiecie otrzymasz:

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • bieżące doradztwo podatkowe,
 • obliczanie składek ZUS i składania deklaracji do ZUS,
 • podpisywanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • szerokie ubezpieczenie OC,
 • wieloletnie doświadczenie i wiedzę profesjonalistów,
 • możliwość reprezentacji podczas kontroli US i ZUS.

 

Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszam do niezobowiązującej rozmowy telefonicznej:

Golly Roman, tel. 607 102 103

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Miesięczne zaliczki podatkowe należy wpłacać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, w terminach jak niżej:

 • podatek dochodowy (PIT-4, skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, CIT) do 20. dnia następnego miesiąca (lub kwartału),
 • podatek VAT do 25. dnia następnego miesiąca (lub kwartału).

W zależności od dokonanego wyboru, zgłoszonego w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, zaliczki można wpłacać w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

Począwszy od 2012 roku zaliczkę za grudzień wpłaca się tak samo jak za poprzednie miesiące, czyli do 20. stycznia kolejnego roku (brak podwójnej zaliczki za listopad).

Jeśli jakikolwiek termin płatności przypada na sobotę, niedzielę lub inny świąteczny dzień, termin jest przedłużany, do pierwszego kolejnego dnia roboczego.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może przez pierwsze dwa lata opłacać składki ZUS w preferencyjnej wysokości. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat oraz nie współpracują z firmą, w której pracowali na etacie w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym (chyba, że współpraca z byłym pracodawcą ma inny charakter niż obowiązki związane z umową o pracę).

Podstawę do wyliczenia ulgowych składek na ubezpieczenie społeczne stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia w Polsce (obecnie - w 2012 r. - jest to kwota 450 zł). Dodatkowo przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania składki na Fundusz Pracy.

Na preferencyjne składki ZUS składają się: składki społeczne - 143,56 zł (w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 11,03 zł) oraz ubezpieczenie zdrowotne - 254,55 zł.

Przedsiębiorca rejestruje się w ZUS jako płatnik na kodzie 05 70 XX.

Źródła:
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Skonczyl-mi-sie-maly-ZUS-co-teraz-2590838.html
http://zus.pl/pliki/poradniki/porad25.pdf

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Dnia 14 czerwca 2012 r. ruszyła Platforma Usług Elektronicznych ZUS, czyli pierwszy polski e-ZUS, który oferuje dostęp do swoich danych zgromadzonych w ZUS oraz do wszelkich usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wystarczy zarejestrować się na portalu pue.zus.pl i zaufać swój profil poprzez ePUAP lub certyfikat kwalifikowany. Jeśli nie posiadamy ani jednego ani drugiego, możemy skorzystać z opcji rejestracji przez profil niezaufany, a następnie w celu zaufania profilu złożyć wizytę w najbliższej terenowej jednostce ZUS.

W przypadku płatników – osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, rejestracja nowego profilu jest możliwa jedynie po okazaniu stosownego pełnomocnictwa w jednostce ZUS.

PUE to obok strony internetowej, także Centrum Obsługi Telefonicznej, gdzie po uwierzytelnieniu można skorzystać nawet z opcji składania wniosków, oraz System Kierowania Ruchem, który daje możliwość rezerwacji wizyty w placówce ZUS poprzez internet. Wkrótce zostaną uruchomione też tzw. "zusomaty", za pomocą których osoby nie mające dostępu do komputera będą mogły założyć swój profil na portalu PUE, a także złożyć wszelkie papierowe dokumenty już po zamknięciu placówki ZUS.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z przyjemnością informuję o zakończeniu prac nad pierwszą w Polsce publikacją dotyczącą problematyki zwrotu podatku VAT z państw Unii Europejskiej w procedurze VAT-REFUND.

Dwuczęściowy podręcznik - na ponad 170 stronach - przedstawia stan prawny, teorię oraz to, co najważniejsze - praktyczne wskazówki i uwagi, łącza do najważniejszych programów oraz publikacji.

W sposób jasny i czytelny, w miarę prostym językiem, przekazuję moje ponad 3-letnie doświadczenia, jakie zebrałem przygotowując dziesiątki wniosków VAT-REF do wielu krajów UE.

Zachęcam do lektury wszystkich tych czytelników, którzy interesują się zawodowo zwrotem podatku VAT z zagranicy.

Książki można nabyć w moim sklepie internetowym: www.vat-ref.info.pl

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
SKŁADKI ZUS DLA WŁAŚCICIELI ORAZ OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE

Poniżej zamieszczam składki ZUS dla właścicieli firm obowiązujące w 2012 roku

UWAGA: poniższe składki dotyczą TYLKO okresu kwiecień - grudzień 2012 !!

 

1. Pełne składki ZUS wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

ub. społeczne 674.88 zł podstawa 2115.60 zł wraz z ub. wypadkowym 1,93%
ub. zdrowotne 254.55 zł podstawa 2828.31 zł
FP 51.83 zł podstawa 2115.60 zł

 

2. Obniżone składki ZUS (30% minimalnego wynagrodzenia) wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

ub. społeczne 143.56 zł podstawa 450.00 zł wraz z ub. wypadkowym 1,93%
ub. zdrowotne 254.55 zł podstawa 2828.31 zł
FP 0,00 zł  

UWAGA: powyższe składki są obliczone dla właścicieli oraz osób współpracujących zatrudniających do 9 osób lub rozliczanych na osobnych kontach w ZUS.

 

Jeśli nie jesteś pewien jakie składki opłacasz, proszę o kontakt z moim biurem, tel.: +48 32 388 53 10

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

7 sierpnia br. weszła w życie ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 5 lipca 2006r. o doradztwie podatkowym. Od tego dnia każdy doradca podatkowy może więcej. Poniżej przedstawiam najistotniejsze zmiany, które wprowadziła nowela ustawy:

 • doradca podatkowy, podobnie jak adwokaci i radcy prawni, mają od 1 stycznia 2010r. prawo do uwierzytelniania dokumentów zarówno w postępowaniu podatkowym prowadzonym w trybie ordynacji podatkowej, jak również w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • doradca podatkowy może być pełnomocnikiem Klienta w postępowaniach podatkowych, administracyjnych, celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej,
 • doradca podatkowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub radcy prawnemu,
 • doradca podatkowy może już wykonywać inną działalność gospodarczą lub pracę,
 • doradca podatkowy może już reklamować swoje usługi,
 • doradca podatkowy posiada immunitet materialny czyli nieskrępowaną swobodę wypowiedzi podczas występowania przed organami administracji publicznej i przed sądami administracyjnymi w imieniu swojego Klienta,
 • doradca podatkowy posiada nieograniczony w czasie obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, z której może zwolnić doradcę tylko są i to tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie będzie mogła być ustalona na podstawie innego dowodu.


Wszystkie powyższe zmiany powodują, że zawód doradcy podatkowego bardzo mocno zbliżył się do ram prawnych, jakie regulują pracą adwokata lub radcy prawnego.

(na podstawie Biuletynu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, lipiec 2010, skrót z artykułu autorstwa doradca podatkowego Marka Kwietko-Bębnowskiego)

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jeśli często wydajesz dużo pieniędzy w innym kraju Unii Europejskiej na wydatki służbowe takie jak np:

 • paliwo, opłaty za autostrady,
 • koszty konferencji, szkoleń i targów,
 • koszty podróży, hotele,
 • koszty wypożyczenia samochodu, telekomunikacyjne, itp.

prowadzisz w Polsce firmę która jest zgłoszona do unijnego systemu VAT (posiadasz numer NIP rozpoczynający się od PL ....)

to powinieneś skorzystać z możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT w innych krajach Unii Europejskiej, czyli złożyć wniosek VAT-REF.

Procedura zwrotu VAT nie wiąże się z żadną kontrolą podatkową, w całości przebiega drogą elektroniczną (bez dokumentów papierowych !).

JEŚLI WIESZ O CO CHODZI, KLIKNIJ PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

 

Kilka informacji dla osób niezorientowanych w temacie zwrotu VAT z zagranicy (VAT-REF)

 

Od 01.01.2010 roku Unia Europejska wprowadziła całkowicie nowe zasady zwrotu podatku VAT zapłaconego w innych krajach członkowskich.

Aktem prawnym normującym zwrot podatku VAT jest Dyrektywa Komisji Europejskiej, co gwarantuje, że podstawowe zasady systemu zwrotu podatku VAT są wspólne dla wszystkich krajów członkowskich UE.

Z reguły możesz odzyskać znaczą część poniesionych wydatków - stawki podstawowe VAT w krajach UE mieszczą się w granicach 18% - 25%.

O zwrot podatku VAT możesz ubiegać się za okresy kwartalne lub dłuższe, do końca września kolejnego roku za rok poprzedni (np: za 2010r. do 30.09.2011r.). Minimalna kwota zwrotu to w większości krajów Unii równowartość 50 EURO.

Zwrot podatku VAT następuje w okresie 4 miesięcy - w przypadku braku wątpliwości ze strony Państwa Zwrotu.

Pomogę Ci przygotować dokumenty źródłowe, przygotuję wniosek VAT-REF oraz prześlę go do odpowiedniego urzędu skarbowego jako Twój Przedstawiciel.

Więcej informacji oraz obowiązujący cennik znajdziesz na stronach poświęconych procedurze zwrotu podatku VAT z zagranicy.

Zapraszam do niezobowiązującej rozmowy:
Roman Golly, tel. 607 102 103

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pod adresem taxadviser.info.pl uruchomiłem serwis mojej firmy w języku angielskim. Zachęcam do przeglądnięcia stron oraz proszę o informacje o zauważonych brakach lub nieścisłościach językowych. Angielska wersja, w porównaniu z polską, jest trochę okrojona - dopasowana do zagranicznego Klienta. Z biegiem czasu dodawać będę kolejne informacje oraz materiały w j. angielskim.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zrozumiałem