Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Comiesięczny obowiązek przekazywania do US pliku JPK_VAT to w praktyce nic innego jak elektroniczny rejestr zakupu i sprzedaży VAT, w którym przekazywane są szczegółowe informacje o każdej transakcji (daty, pełne dane kontrahenta, kwoty, transakcja VAT itp.). Termin przekazywania tych danych to 25. dzień kolejnego miesiąca - bez względu na okres rozliczania podatku VAT (może nadal być kwartalny dla najmniejszych firm - staje się to jednak bardzo uciążliwe i mało praktyczne).

Ten nowy obowiązek wymusza na Was, jako podatnikach:

 

  •  sprawdzenie i uporządkowanie bazy kontrahentów (odbiorców) - wprowadzone informacje muszą być kompletne, prawidłowe i aktualne.

Należy przejrzeć bazę kontrahentów pod kątem brakujących danych oraz ich poprawności. Bardzo często mamy pewne pola adresowe niewypełnione lub wprowadzone dane są nieprawidłowe (np: nieobowiązująca już nazwa firmy, błędny numer NIP, brak kodu pocztowego itp.). Struktura logiczna pliku JPK_VAT nie dopuszcza w wielu przypadkach braku danych - oznaczać to będzie błąd krytyczny i brak możliwości wygenerowania pliku za dany miesiąc). Dane kontrahentów powinny być zgodne z danymi z CEIDG lub GUS - często tak nie jest - w tym zakresie pomóc może skutecznie darmowy system do fakturowania SaldeoSMART.

 

  •  terminowe i zgodne z przepisami podatkowymi wystawianie faktur sprzedaży VAT - prawidłowe określanie daty wystawienia, zakończenia dostawy oraz terminu płatności.

Dotychczas w praktyce bardzo rzadko podlegało to kontroli - obecnie dane te są automatycznie porównywane u sprzedawcy i nabywcy - dotyczy to przede wszystkim daty i kwoty kiedy możemy odliczyć podatek VAT z dokonanego zakupu.
Jako sprzedawca musicie również prawidłowo określać rodzaj transakcji VAT - ważne jest to szczególnie w exporcie, WDT (dostawie wewnątrzunijnej) oraz sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia. Błędna interpretacja przepisów lub ich nieznajomość skutkować będzie czynnościami wyjaśniającymi ze strony US i wezwaniu do złożenia korekt deklaracji VAT-7 oraz korekt plików JPK_VAT za dane miesiące - być może z dopłatą, odsetkami oraz sankcją karną w VAT - dodatkowe 30% zaległości.

 

  • terminowe przekazywanie dokumentów zakupu do księgowania.

Faktury wystawione w procedurze odwrotnego obciążenia, WDT czy eksportu MUSZĄ być zaksięgowane zgodnie z datami uwidocznionymi na dokumencie. Nie można w tym przypadku przekazać nam fakturę zakupu w kolejnym miesiącu - wymusi to bowiem korektę deklaracji VAT-7 i JPK_VAT. Warto też zwrócić szczególną uwagę na faktury zakupu w procedurze odwrotnego obciążenia - NIE wolna Wam o nich zapomnieć lub zrezygnować z przekazania do księgowości. Urzędy Skarbowe są na bieżąco informowane o wystawieniu takich faktur i sprawdzają czy ich odbiorca zaksięgował je w tym samym okresie.

Faktury zakupu wystawiane w procedurze odwrotnego obciążenia od 2017 roku wystawiane są dużo częściej - obejmują bowiem m.in. często usługi budowlane, zakup stali itp. Od 2017 roku znajdziemy je prawie w każdej firmie.

Plik JPK w praktyce kończy popularny proceder 'podmiany' faktury zakupu lub sprzedaży - nigdy bowiem nie mamy pewności co przekazane zostanie w pliku JPK i czy dane u sprzedawcy i nabywcy będą zbieżne. Należy więc wystawiać prawidłowo korekty.
Nie można też zapomnieć, że wkrótce każda wystawiona faktura VAT trafi on-line do Centralnego Rejestru Faktur. Pozostaje więc już jedynie poprawnie wystawiona faktura korygująca.

 

Powyżej opisane zagadnienia nie wyczerpują wielu innych zagrożeń i problemów które rodzą pliki JPK, właściwie otwierają dopiero ten temat, jednak w zakresie który dotyka nas już 1. stycznia 2018 roku. Musimy przygotować się na rzetelne i terminowe prowadzenie spraw księgowych.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zrozumiałem