english

Informuję, że nasze biuro rachunkowe wdrożyło nową usługę:

  • naliczanie obowiązkowej opłaty środowiskowej oraz
  • przygotowanie obowiązkowego sprawozdania środowiskowego, które przedsiębiorca ma obowiązek przekazać raz w roku, w terminie do końcastycznia roku następnego.

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy. Obowiązek naliczania wysokości opłat środowiskowych i ich uiszczania powstaje, gdy firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza czy wprowadza do ziemi np. ścieki.


W praktyce wystarczy więc, że w przedsiębiorstwie są samochody służbowe lub piec gazowy, by trzeba było obliczyć wysokość należnej opłaty


Opłatę środowiskową uiszcza się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku samochodów opłaty należy dokonać we właściwym urzędzie ze względu na miejsce rejestracji firmy.

Zdarza się, że opłaty środowiskowej nie trzeba uiszczać. Tak jest wtedy, gdy jej wysokość nie przekracza 400 zł rok. Jednak nawet, gdy wysokość opłaty jest niższa, w dalszym ciągu pozostaje obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczącej korzystania ze środowiska i przedstawiania tych danych marszałkom województw i właściwemu inspektorowi ochrony środowiska. Wykaz musi zawierać wszystkie dane, które posłużyły firmie do obliczenia należności za korzystanie ze środowiska.

W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie powstaje zaległość, od której naliczane są odsetki zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. Odsetki od zaległości należy naliczyć i wpłacić razem z zaległością na właściwy rachunek bankowy. Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Każda firma, która ubiega się o dotację ze środków unijnych MUSI złożyć deklaracje za ostatnie 5 lat wstecz oraz opłacić ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska.

 

Klientom naszego biura rachunkowego oferujemy rozliczenie opłaty środowiskowej na preferencyjnych warunkach.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

 

Więcej szczegółowych informacji:

Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Śląskiego

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zrozumiałem