Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Zgodnie z przyjętą polityką cenową, najczęściej z Klientem ustalana jest jedna - końcowa cena za usługę bez względu na ilość dokumentów oraz inne czynniki zmienne w swojej grupie cenowej. Aby prawidłowo ocenić wartość usługi, znaczenie ma kilka podstawowych aspektów działalności firmy.

Poniżej przedstawiam główne czynniki, którymi kieruję się przy wycenianiu usługi. Ponieważ w momencie rozpoczęcia współpracy nie wszytko zawsze jest jasne do końca, w umowie o Prowadzeniu urządzeń księgowych w imieniu Podatnika zastrzegam sobie prawo do renegocjacji ustalonej ceny w okresie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Dla usług związanych z prowadzeniem księgowości w uproszczonej formie, np: książki przychodów i rozchodów, rejestrów VAT:

 • branża działalności (ilość stawek VAT zakupu i sprzedaży, specyfika podatkowa branży)
 • średnia ilość dokumentów w miesiącu
 • ilość pracowników (osób ubezpieczonych)
 • jakość i terminowość przekazywania dokumentów księgowych

Dla ksiąg handlowych (pełna księgowość):

 • branża działalności (ilość stawek VAT zakupu i sprzedaży, specyfika podatkowa branży lub podmiotu, np: fundacje, wspólnoty mieszkaniowe)
 • średnia ilość dokumentów w miesiącu
 • ilość rachunków bankowych podmiotu
 • ilość prowadzonych raportów kasowych
 • ilość pracowników (osób ubezpieczonych)
 • wymagania Klienta dotyczące szczegółowości prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • jakość i terminowość przekazywania dokumentów księgowych

W przypadku znaczących zmian wprowadzanych w firmie przez Klienta możliwa jest zmiana ceny za usługę z zachowaniem 2 miesięcznego okresu powiadomienia Klienta o proponowanej zmianie ceny.

Dotychczasowa praktyka wskazuje na skuteczność wspólnego ustalania ceny za świadczone usługi z Klientem. Obecnie prowadzimy księgowość firm z Katowic, Chorzowa, Bytomia i Piekar Śląskich. Zapraszam również firmy z innych ościennych miast.